WIE ZIJN WIJ POSTMENBALM BV DESKUNDIG ADVIES TANKSTATION

POSTMENBALM logo
 

WIE ZIJN WIJ

 
 

Martin Post
 

MAR­TIN POST Mar­tin Post heeft be­drijfs­eco­no­mie ge­stu­deerd aan de Eras­mus Uni­ver­si­teit te Rot­ter­dam. Na zijn stu­die heeft hij ach­ter­een­vol­gens 5 jaar bij Es­so Be­ne­lux ge­werkt in di­ver­se ma­na­ge­ment­func­ties, en daar­na 6 jaar bij IKEA Ne­der­land waar hij deel uit­maak­te van het ma­na­ge­ment­team. Van­af 2001 is Mar­tin part­ner van Post­men­Balm.

Madelon Balm
 

MA­DE­LON BALM Ma­de­lon Balm heeft be­drijfs­eco­no­mie ge­stu­deerd aan de Eras­mus Uni­ver­si­teit te Rot­ter­dam. Na haar stu­die heeft zij 10 jaar bij Es­so Be­ne­lux ge­werkt in di­ver­se ma­na­ge­ment­func­ties. Van­af 2001 is Ma­de­lon part­ner van Post­men­Balm.

Paul Weijel
 

PAUL WEIJEL Paul Weijel is bijna 40 jaar werkzaam in de olie- industrie. Ruim 36 jaar bij ExxonMobil met als laatste functie Real Estate Manager Benelux en daarna nog 3 jaar als adjunct- directeur Marketing bij de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie. Paul Weijel is deskundig in aangelegenheden met overheden, waardebepaling tankstations, uitgifte nieuwe locaties, distributief planologische onderzoeken en schadeberekeningen.